Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt, dan slaan wij (soms) gegevens van u op in onze systemen. Uiteraard wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. De partners van het consortium achter DUTCH vinden uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Wij verzamelen via deze website alleen persoonsgegevens als dat nodig is om u (beter) gebruik te kunnen laten maken van deze website en de diensten via deze website. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt voor de doelen waarvoor u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor andere doelen in de volgende gevallen:

  1. Als wij uw specifieke toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te gebruiken;
  2. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken;
  3. Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van ons. Gerechtvaardigde belangen zijn: de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren of (een medewerker van) onze partners verdedigen bij een klacht of een rechtsvordering.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de internetbrowser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Deze cookies geven ons de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doelen.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dit noemen we ‘functionele’ cookies. Deze cookies zijn toegestaan door de huidige wetgeving en worden niet geblokkeerd door het gebruik van een cookiebanner. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt eventueel uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt of dat cookies volledig worden geweigerd. Houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die door functionele cookies worden verzameld.

Analytische cookies

Daarnaast bestaan er ook ‘analytische’ cookies. Dit soort cookies wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website. Denk aan gegevens over het tijdstip dat u de website bezoekt, hoe vaak u de website bezoekt of op welke pagina’s u klikt. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Wij menen 100% te voldoen aan de Telecommunicatiewet door uw toestemming te vragen voor deze cookies. U kunt deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

De website bevat video’s van YouTube en Vimeo. Deze streamingdiensten hebben eigen voorwaarden voor het plaatsen van cookies. Als u cookies heeft geweigerd op onze websites kunt u deze video’s alleen bekijken op de websites van Youtube en Vimeo zelf.

Privacybeleid derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Wij raden u altijd aan om vooraf de privacyverklaring en de disclaimer van deze websites te lezen. Voor vragen over deze websites van derden kunt u direct contact opnemen met de beheerder van die websites zelf.

Contact

Bent u van mening dat uw privacy in het geding is? Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met de Functionarissen Gegevensbescherming van Amsterdam UMC via privacy@amsterdamumc.nl.