Groeifonds

De gevraagde bijdrage vanuit het Groeifonds betreft 131,6 miljoen. De in DUTCH investerende partners dragen zelf 48,4 miljoen bij om de gezamenlijke ambitie in de praktijk waar te maken (27%). De geschatte kosten voor DUTCH bedragen hiermee 180 miljoen.

De propositie van DUTCH is ingediend bij het NGF. Aan de propositie heeft het kernteam van DUTCH de afgelopen maanden geschreven. Velen hebben bijgedragen aan de plannen via het geven van feedback en suggesties tijdens en na consortiumbijeenkomsten en andere sessies. Dank hiervoor! De gevraagde bijdrage vanuit het Groeifonds betreft 131,6 miljoen. De in DUTCH investerende partners dragen zelf 48,4 miljoen bij om de gezamenlijke ambitie in de praktijk waar te maken (27%). De geschatte kosten voor DUTCH bedragen hiermee 180 miljoen. VWS steunt het DUTCH plan en heeft dit als ministerie, via de departementale route, bij de Nationale Groeifondscommissie ingediend.