Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op deze website. Waar in het hiernavolgende wordt gesproken over ‘DUTCH’, ‘Wij’ en ‘Onze’, doelen wij op het consortium achter DUTCH Opleidingen.

  • Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg wordt en is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de door haar gepubliceerde informatie of het (verkeerd) toepassen daarvan.
  • Onze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn door onze zorgprofessionals.
  • De sites waarnaar onze website linkt worden door de communicatieprofessionals die in dienst zijn bij onze partners regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van de geboden informatie. Toch kunnen wij voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
  • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van deze en andere websites geldt dat de rechten hier volledig bij ons liggen, tenzij expliciet anders vermeld. Mocht u van mening zijn dat de rechten van bepaald (beeld)materiaal bij een niet genoemde partij ligt, neemt u dan contact op met de Dienst Communicatie van Amsterdam UMC via het contactformulier.

E-mail-disclaimer

  • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend: een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website.
  • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
  • Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.