Colofon

Deze website is in beheer bij de dienst Communicatie van Amsterdam UMC, locatie C0-229, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam; telefoonnummer: 020 – 566 2421.

Deze website staat onder redactie van Leanne Bogers van de dienst Communicatie, Amsterdam UMC. Treft u informatie of beeldmateriaal op onze website aan die – in uw ogen – onjuist is of waarvan de rechten – volgens u – niet bij Amsterdam UMC en haar partners binnen het consortium van Urban DX ligt, neemt u dan contact met dhr. Michael Tromp-Tahir via het mailadres websitesupport@amsterdamumc.nl op. Geeft u vooral ook de pagina in de vorm van een url mee. Dit geldt ook voor problemen van meer technische aard.